2023-06-29T14:20:04+03:00

הר ועמק מרקחות מהטבע - 

המוצרים הטבעיים מופקים מחומרים שאינם מכילים חומרים סינתטיים או כימיקלים מזיקים. הם נוצרים בדרך שמקטינה את השפעתם הסביבתית ומסייעת לשמירה על בריאות האדם והסביבה.